Piepūšamās atrakcijas lietošanas noteikumi

1. Atrakciju paredzēts lietot gan telpās, gan brīvā dabā. Uzstādot piepūšamo atrakciju brīvā dabā, zem tās paklāj speciāli šim nolūkam paredzētu mitruma necaurlaidīgu pārklāju (ietilpst komplektā);

2. Nelietot atrakciju stipra vēja un ilgstošu nokrišņu gadījumā;

3. Piepūšamo atrakciju uzstāda tikai uz līdzenas laukuma pamatnes, kas ir attīrīta no asiem priekšmetiem (akmeņiem, stikliem, naglām u.c.);

4. Atrakciju uzstāda piepūšot to ar gaisu (~1min.), izmantojot gaisa pūtēju, kas jāpieslēdz elektriskajam spriegumam 220V;

5. Nofiksē piepūšamo atrakciju pie laukuma pamatnes ar speciāli tam paredzētiem stiprinājumiem;

6. Atrakcijai pēc lietošanas beigām pilnībā izlaist gaisu un sagatavot to transportēšanai, ievietojot to paredzētajā uzglabāšanas somā.

 

Piepūšamās atrakcijās aizliegts:

1. Atrasties apavos;

2. Lietot pārtikas produktus un košļājamās gumijas;

3. Lietot asus, karstus u.c. priekšmetus, krāsojošas vielas, šķidrumus, eļļas, sveķus u.c. produktus;

4. Ievest dzīvniekus;

5. Grūstīties un kāpt uz piepūšamās atrakcijas aizsargbortiem, liekties pāri malām;

6. No slidkalniņa slidināties atmuguriski, stāvot kājās, uz vēdera vai ar galvu pa priekšu un kāpt uz augšu pa slidkalniņu;

7. No piepūšamās atrakcijas aizliegts izlekt! Lai izkāptu no tās, ir jāapsēžas uz atrakcijas malas un uzmanīgi jāizkāpj.

 

Nomas noteikumi

1. Lai saņemtu piepūšamo atrakciju, Nomniekam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

2. Iznomātājs nodod Nomniekam atrakciju Līgumā noteiktajā vietā un laikā, iepazīstina Nomnieku ar piepūšamās atrakcijas lietošanas noteikumiem.

3. Nomnieks apņemas atdod piepūšamo atrakciju Iznomātājam Līgumā noteiktajā vietā un laikā tādā pašā lietošanas kārtībā kādā saņēma.

4. Nomnieks nedrīkst nomā paņemto piepūšamo atrakciju izvest ārpus Latvijas Republikas robežām.

5. Nomnieks drīkst lietot atrakciju tikai Līgumā noteiktajā vietā un adresē.

6. Nomnieks, kurš saņem piepūšamo atrakciju, pirms atrakcijas lietošanas, apņemas iepazīstināt bērnus ar atrakcijas lietošanas noteikumiem.

7. Ja piepūšamā atrakcija nomas laikā Nomnieka vainas dēļ, vai bez tās, tiek saplēsta, sabojāta, pazaudēta vai kāda cita iemesla dēļ Nomnieks nevar atrakciju atdod Iznomātājam, tad Nomnieks atlīdzina Iznomātājam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā.

8. Nomnieks nedrīkst veikt piepūšamās atrakcijas remontu bez Iznomātāja piekrišanas.

9. Iznomātājs neuzņemas atbildību par sekām, kas varētu rasties no atrakcijas neprasmīgas lietošanas un apstākļu vai iespēju nenovērtēšanas dēļ.

10. Uzņēmums atbildību par bērnu gūtām traumām nenes.

UZSTĀDĪŠANA

 • Mazās un vidējās atrakcijas (izmērā līdz 5x5m) iespējams uzstādīt arī paša spēkiem, mūsu klātbūtne nav obligāta. Kā arī atrakcijām nav obligāti nepieciešama mūsu piegāde, var personīgi saņemt un atgādāt atrakciju atpakaļ. Šī izmēra atrakcijas ar pašizņemšanu ir pieejamas 2 nomas adresēs: Jelgava, Peldu iela 4. un Rīga, Slokas iela 171a.
 • Lielizmēra atrakciju var arī personīgi saņemt un atgādāt to atpakaļ, ja tās pārvešanai ir atbilstošs transports (busiņš vai piekabe). Nomas punkts Jelgavā, peldu ielā 4.
 • Piedāvājam arī piegādi un uzstādīšanu, piegādes maksa – Jelgava bezmaksas, ārpus 0,50eur/km. Papildus jārēķinās ar uzstādīšanas novākšanas izmaksām, kas katrai atrakcijai atšķiras (atkarīgs no atrakcijas izmēra).
  • Lūdzam nodrošināt pēc iespējas tuvāku piebraukšanu atrakcijas uzstādīšanas vietai.
 • Atrakcijām nepieciešams nepārtraukts 220V strāvas pieslēgums, lūdzam nodrošināt pagarinātāju līdz atrakcijas paredzētajai vietai; Ja pagarinātājs nav pieejams, mēs piedāvājam nomā arī pagarinātājus.
 • Atrakcijas uzstādām gan iekštelpās, gan brīvā dabā. Neuzstādām atrakcijas uz betona vai smiltīs.
 • NOMAS LAIKS

  • Atrakcijas iznomājam uz vienu dienu (līdz tekošās dienas plkst. 22:00) nākošā diena par puscenu;
  • Korporatīvos vai publiskos pasākumos atrakciju nomas termiņš līdz 8h, un virs 20 bērniem obligāti nepieciešams bērnu uzraugs pie atrakcijas. Uzraugu varam nodrošināt. Uzrauga izmaksas 40eur līdz 8 stundām.

  APMAKSA

  • Priekšapmaksa (skaidrā naudā – pie atrakcijas saņemšanas, ar pārskaitījumu – 2 dienas iepriekš);
  • Kopsummu veido Atrakcijas noma + Piegāde (ja nepieciešama) + Uzstādīšana/Novākšana (+iepriekš minētās piemaksas, ja pielāgojamas).
Rolands BļujusNoteikumi